Konstruksjonsplast

Med  konstruksjonsplast ( standard teknisk plast ) kan man lage alle tekniske komponenter som skal
benyttes i normale drifttemperaturer, og uten helt spesielle kjemiske eller mekaniske belastninger.
Normal temperatur er i dette tilfellet under 100 Grad C.
Hver type har sine spesifikke meget gode egenskaper, så ved valg av materailet må man vite mye
om omgivelsene, toeransekrav og belastningen den ferdige delen utsettes for.
Alle typene av disse platmaterialene leveres også med ulike tilsatstoffer som f.eks. senker
friksjonen og gjør materialet mer fleksibelt.