Vink Holdings på kart Vink Holdings på kart

Våre leverandører

VINK Norway AS har en leverandørpolitikk, som bygger på hoved- og eksklusivavtaler med ledende produsenter over hele verden.
Det er ikke bare vårt mål å sikre levering av materialer, men å bygge opp solide partnerskap med våre leverandører. Dette partnerskapet sikrer høy kvalitet på de løsninger, produkter og tjenester VINK leverer.
Våre kunder krever ofte rask levering av kvalitetsprodukter.
VINK  tilpasser derfor løpende Nordens største lagersortiment til markedets skiftende behov.
Vi legger stor vekt på å levere kvalitetsmaterialer og løsninger til avtalt  tid, og det krever naturligvis leverandører med samme evne og filosofi.

På linkene til leverandørenes egne internasjonale  hjemmesider nedenfor, er det mulig å få et inntrykk av noen av våre viktigste leverandører: