Personvernerklæring

Sist oppdatert i mai 2018

Vår personvernoppgave
Vi gjør følgende:

 • Oppbevarer dine persondata trygt
 • Selger ikke dine data til tredjeparter
 • Gir deg muligheter til å håndtere og gjennomgå hvordan vi til enhver tid bruker dine personopplysninger.

Vi forplikter oss til å beskytte og respektere ditt personvern.
Våre retningslinjer for personvern - sammen med våre bruksvilkår og ethvert annet dokument som det refereres til i den - danner grunnlaget for hvordan alle personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss, skal behandles. Våre retningslinjer for personvern vil fremkomme på alle VINK`s eller tilknyttede selskapers nettsider.

Om du er eksisterende kunde eller leverandør, har vi allerede begrensede opplysninger om deg og dine ansatte, som for eksempel for- og etternavn, fødselsdato, kontaktinformasjon, adresser, betalingsdetaljer m.m. Å oppdatere og prosessere persondata er nødvendig for å videreføre handel mellom VINK og deg.

Ved å fortsette å handle med VINK og firmaets tilknyttede selskaper, eller ved å sende inn personopplysninger, godtar du denne innsamlingen, overføringen, lagringen, oppdateringen og / eller behandlingen av de opplysningene som er nødvendige for de formål de er samlet inn for.  Vi vil ta alle de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dine opplysninger behandles på en sikker måte og i samsvar med den europeiske personvernpolitikken (GDPR).

Iblant kan vi endre denne nettversjonen av personvernerklæringen når det viser seg nødvendig ift. endringer i den europeiske forskriften, eller i forskriften i landet der den brukes. Vi vil informere deg når slike endringer gjøres.

Med unntak av personopplysninger spesifisert i denne erklæringen, samler vi inn tilleggsinformasjon fra deg, kun dersom du har valgt å gi oss denne informasjonen.

Bruk av informasjonen
Vi kan bruke informasjonen vi har fått om deg på følgende måter:

 • Til å utføre våre plikter som oppstår som resultat av enhver kontrakt som har blitt inngått mellom deg og oss.
 • Til å samsvare med enhver juridisk og/eller lovmessig pålegg i forhold til relevante kommunale lover.
 • Til å sikre at innhold fra nettsiden vår presenteres for deg og din datamaskin på den mest effektive måten.
 • For å gi deg informasjon, produkter eller tjenester som du krever fra oss eller som vi tror kan interessere deg, hvor du har samtykket til å bli kontaktet for slike formål.
 • Til å deg bruke interaktive egenskaper ved vår tjeneste(r), når du velger å gjøre dette.
 • Til å varsle deg om endringer i våre produkter og/eller vår(e) tjeneste(r).

Hvis du er en eksisterende kunde, kan vi kontakte deg pr. e-post, telefon, trykket media eller på andre måter med informasjon angående varer og tjenester som likner på dem du allerede har kjøpt hos oss.

VINK deler ikke personopplysninger fra kundene eller leverandører og/eller deres ansatte med tredjeparter i disse parters markedsførings øyemed.

Informasjonen som vi samler inn fra deg avhenger av hvilke aktiviteter du utfører på vår(e) side(r), enten du er logget inn eller ikke når du foretar en ordre. Vi kan samle inn, behandle, oppdatere og lagre noen eller alle av de følgende identifiserende personopplysningene om deg:

 • Kontaktnavn (Fornavn og etternavn)
 • Firmanavn, org.nr. eller andre relaterte Skatteopplysningsnummer
 • Postadresse og / eller fysisk adresse
 • Betalingsopplysninger (som kan inkludere kredittkort eller bankkontoinformasjon)
 • Kontakt telefonnummer/-numre
 • Kontakt e-postadresse(r)
 • Navn på kontaktperson(er)

Eksempler på tilfeller når slik informasjon kan bli samlet inn, behandlet, beholdt eller lagret er når du:

 • gir informasjonen ved å fylle ut online-skjema på nettsiden vår. Dette inkluderer informasjon som ble gitt på det tidspunkt når du registrerte deg for å bruke vår nettside, kjøpe våre produkter, fylle ut “Kontakt Oss”-skjema. Vi kan også spørre deg om informasjon når du rapporterer inn et problem med nettsiden vår.
 • Kontakt oss: vi kan ta vare på denne korrespondansen.
 • Når vi fullfører undersøkelser som vi bruker i undersøkelsesøyemed eller for å forbedre våre tjenester. Det er imidlertid ikke et krav at du svarer på disse.
 • Når vi gjennomfører transaksjoner gjennom vår nettside og fullfører din bestilling.
 • Når du besøker vår(e) nettside(r) og får tilgang til ressurser, kan det hende vi samler inn data ved bruk av informasjonskapsler (se under for mer om informasjonskapsler).
 • Når du handler med oss, og ber og tilbud, priser m.m., kan dine persondata være nødvendige for å fullføre handelskontrakten.

VINK er også avhengig av å innhente opplysninger for å fremme legitime interesser på grunnlag av juridisk korrekt behandling.

For VINK er legitime interesser når vi har forretningsmessig eller kommersiell grunn til å bruke din. Men uansett vil legitim interesse ikke gå urettmessig imot dine rettigheter når det gjelder sikring av dine persondata - jmf. GDPR. Normalt vil VINK være avhengig av legitime handelsinteresser når det gjelder innsamling av følgende typer personopplysninger, eller en kombinasjon av dem:

 Typer personopplysninger

Beskrivelse

(Eksempler)

Formål ved behandlingen av data

    Identitet

Fornavn

Etternavn

Navn på kontaktperson/representant

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Finansielle opplysninger

Kredittgrenser

Betalingshistorikk

Bankdetaljer

 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Kontakt

Besøksadresse for leveranser

Telefonnummer og/eller e-postadresser for kontakt

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Transaksjoner

Salgsordrer (kunder)

Innkjøpsordrer (leverandører)

Betaling vedr. ovennevnte

 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Kontrakter

Detaljer rundt handelsforbindelsen vi har med deg

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Sted

Opplysninger vi får om hvor du befinner deg, adressen der du kobler en datamaskin til internet

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Adferd

Informasjon om hvordan du bruker våre produkter og tjenester

 • Vi prøver å finne ut hvilke av våre produkter og tjenester som kan interessere deg og informerer deg om dem
 • Utvikler produkter og tjenester, markedsfører disse, gir kommersielle tilbud

    Åpne data og
    offentlige  registre

Detaljer om deg som finnes i offentlige registre og informasjon om deg som er åpent tilgjengelig på nettet, eller som du kan ha delt gjennom sosiale media

 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser

 

    Brukeropplysninger

Generell informasjon om hvordan du bruker våre produkter og tjenester

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere

    Dokumentopplysninger

Detaljer om deg som er lagret i dokumenter med forskjellig format, eller kopier av slike Disse kan inkludere kredittreferanser, generell korrespondanse m.m.

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

    Samtykke

Tillatelser, samtykke eller preferanser du har gitt oss Disse kan inkludere måter du ønsker at vi skal kontakte deg på, om du foretrekker papirfaktura og papirutskrifter, eller om du foretrekker e-postformat.

 • Generell kommunikasjon med handelspartnere
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske forpliktelser
 • Åpenhet rundt hvordan vi innfrir våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser
 • Hvordan vi etterkommer forskrifter som gjelder oss

 

Tabellen over viser eksempler på hvordan VINK kan bruke dine personopplysninger, og grunnlaget for at VINK ønsker å gjøre det.

 

Formål med behandling av data

 

Hvordan data behandles

Juridisk grunnlag for databehandling

Varighet av databehandling

Hvordan personopplysninger oppbevares

Overføring til land som ikke kan garantere for tilstrekkelig databeskyttelse.

 • Forvaltning av vår handelsforbindelse med deg
 • Utvikling av nye metoder for å møte dine og våre behov
 • Utvikling og gjennomføring av markedsaktiviteter
 • For å finne ut hvordan du bruker våre produkter og tjenester
 • For å gi råd eller veiledning rundt våre produkter og tjenester
 • For å få rask tilbakemelding om våre produkter og tjenester
 • Samlet inn
 • Lagret
 • Registrert
 • Konsultert
 • Benyttet
 • Formidlet eller gjort tilgjengelig på andre måter
 • Justert eller kombinert
 • Arkivert
 • Ditt samtykke (nye handelspartnere)
 • Innfrielse av kontrakter
 • Våre legitime interesser
 • Våre juridiske forpliktelser
 • Kontraktvarighet
 • Som foreskrevet i forskrifter om dataoppbevaring
 • Der slike finnes, for en påloggingsperiode
 • Selskaper i VINK-gruppen
 • Statlige og regulerende myndigheter
 • Der tredjepartsentreprenører er involvert

 

Ingen

 • For å levere produkter
 • For å sette opp og forvalte betalinger fra kunder og leverandører
 • For å forvalte kundekontoer
 • For å innkreve penger kunder skylder oss eller foreta utbetalinger til leverandører for penger vi eier.
 • Samlet inn
 • Lagret
 • Registrert
 • Konsultert
 • Benyttet
 • Formidlet eller gjort tilgjengelig på andre måter
 • Justert eller kombinert
 • Arkivert
 • Innfrielse av kontrakter
 • Våre legitime interesser
   
 • Kontraktvarighet
 • Som foreskrevet i forskrifter om dataoppbevaring
 • Selskaper i VINK-gruppen

Ingen

 • For å overholde lover og forskrifter som gjelder for vårt firma
 • For å svare på klager fra kunder og leverandører og forsøke å finne løsninger
 • Samlet inn
 • Lagret
 • Registrert
 • Konsultert
 • Benyttet
 • Formidlet
 • Formidlet eller gjort tilgjengelig på andre måter
 • Kombinert
 • Arkivert

 

 • Innfrielse av kontrakter
 • Våre legitime interesser
 • Våre juridiske forpliktelser
 • Som foreskrevet i forskrifter om dataoppbevaring
 • Selskaper i VINK-gruppen
 • Statlige og regulerende myndigheter

 

Ingen

 • Å drive selskapet vår på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte Her inkluderes forvaltning av vår finansielle situasjon, virksomhetsstyring, planlegging, kommunikasjon, ledelse og revisjon.
 • Samlet inn
 • Lagret
 • Registrert
 • Konsultert
 • Benyttet
 • Formidlet
 • Kombinert
 • Arkivert
 • Våre legitime interesser
 • Våre juridiske forpliktelser
 • Kontraktvarighet
 • Som foreskrevet i forskrifter om dataoppbevaring
 • Selskaper i VINK-gruppen
 • Statlige og regulerende myndigheter

 

Ingen

 • Å utøve våre rettigheter som bestemt i kontrakter eller avtaler.
 • Samlet inn
 • Lagret
 • Registrert
 • Konsultert
 • Benyttet

 

 • Innfrielse av kontrakter
 • Kontraktvarighet
 • Som foreskrevet i forskrifter om dataoppbevaring
 • Selskaper i VINK-gruppen

Ingen

             


Når du gir oss personopplysninger på en av våre nettsider, skjer følgende:

 • du gjøres oppmerksom på at VINK eller dets tilknyttede selskaper kan samle inn, oppdatere og behandle dine personopplysninger,
 • du bekrefter at enhver opplysning du gir oss er sann, nøyaktig og helhetlig, og at du ikke med overlegg oppgir usann informasjon eller utgir deg for å være en annen person eller enhet, eller representerer deg selv, en annen person eller en enhet på feil måte.

Våre nettsider og apper er ikke ment for barn under 16 år. Vi vil ikke bevisst be om utfyllelse av online opplysningsskjema, eller bedrive markedsføring online, til barn under 16 år. 

Automatisk beslutningstaking og profilering, og spesialkategorier for personopplysninger.

Ut i fra GDPR har du rett til å protestere mot automatiserte beslutninger og profilering basert på spesielle datakategorier.

Spesielle datakategorier viser til personopplysninger rundt etnisitet eller rase, medlemskap i fagforeninger, rulleblad m.m. VINK samler ikke inn, lagrer ikke, oppdaterer ikke eller prosesserer noen form for spesialkategorier for databehandling. Om denne statusen skulle endres i fremtiden, vil VINK oppdatere personvernerklæringen på tilsvarende måte.

Automatiske beslutninger som tas og profilering som gjøres, refererer til en prosess som tillater datasystemer å generere utfall som har rettsvirkning. Generelt foretar ikke VINK automatiserte beslutninger og profileringer i sitt forhold med handelspartnere. Om denne statusen skulle endres i fremtiden, vil VINK oppdatere personvernerklæringen på tilsvarende måte, og opplyse deg om den.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er tekstfiler, brukt i nettleseren på datamaskinen din, som lagrer data om besøksøkter. Informasjonskapsler er vanligvis i bruk på internett og skader ikke systemet ditt.

Vi bruker nå informasjonskapler for å sammenstille generelle styringsdata som brukes til å planlegge utvidelser av våre tjenester.

Vi bruker de følgende informasjonskapslene, som er stilt inn til å løpe ut som detaljert nedenfor:

 • PHPSESSID – 1 time
 • STUID – 1 time
 • STVID – 1 år
 • form_key – 1 time
 • mage-banners-cache-storage – Økt
 • mage-cache-sessid - Økt
 • mage-cache-storage - Økt
 • mage-cache-storage-section-invalidation – Økt
 • mage-messages – 1 år
 • mage-translation-file-version - Økt
 • mage-translation-storage - Økt
 • private_content_version – 10 år
 • section_data_ids – Økt

MERK - informasjonskapslene over refererer til de som blir benyttet av VINK`s sentralforvaltning av nettsider og nettbutikker. For en liste over informasjonskapsler som blir benyttet av de enkelte VINK selskapene, viser vi til online personvernerklæringene på deres nettsider og nettbutikker.

Dersom du ikke ønsker å godta informasjonskapsler kan du konfigurere nettleseren din slik at den ikke godkjenner dem.  Vennligst se «hjelp» seksjonen i nettleseren din for ytterligere informasjon. Iht. til spesifikke europeiske lands lovverk, kan du bli bedt om å tillate informasjonskapsler via en 'cookie banner' på nettsiden.   Men du bør være klar over at dette kan påvirke vår evne til å behandle transaksjonene du ønsker å få autorisert.  Du kan aktivere eller deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din.  Du kan finne ut hvordan du gjør dette, og finne mer informasjon om informasjonskapsler, på: https://www.aboutcookies.org/ (Merk at VINK  ikke kontrollerer denne nettsiden og er ikke ansvarlig for innholdet i den. Den er kun gitt til informasjon. For den mest oppdaterte nettleser spesifikke informasjonen, viser vi til din nettside produsent.)

Hvor vi lagrer dine personopplysninger
Enhver personopplysning du gir til oss blir normalt lagret, behandlet og beholdt i et land innenfor den europeiske union (EU). Mens det er vanlig praksis for VINK å gjøre dette, kan data overføres til og lagres i et land utenfor EU. I slike tilfeller skal VINK forsikre at det kun er land og/eller tredjeparter som behandler persondata, som følger og er kompatible med EU-regelverket, som skal benyttes. De skal bruke medier foreskrevet av EU - GDPR.

Opplysningene kan også bli behandlet av personale som opererer utenfor EU, men som arbeider for oss som tilknyttet(ede) tjenesteleverandør(er).  Slikt personale kan arbeide med, blant annet, utføring av din bestilling, prosessering av din betalingsinformasjon og gjennomføring av supporttjenester.  

Hvor vi har gitt deg (eller hvor du har valgt) et passord som gjør det mulig for deg å få tilgang til visse deler av vår nettside, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt.  Vi ber om at du ikke deler dette passordet med noen. 

Dessverre er ikke overføring av informasjon over internett fullstendig sikker.  Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre enhver personopplysning du deler med oss, kan vi ikke garantere sikkerheten ved opplysningene overført fra din terminal til vår nettside.

Når vi har mottatt informasjonen din, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å hindre uautorisert tilgang. Disse inkluderer: 

 • Hashing
 • SSL-kryptering
 • ISO 27001 

Vi foretar også rimelige tiltak, slik som krypterte passord og gjenoppretting av passord via e-post uten direkte passorddetaljer, for å godkjenne din identitet før vi gir tilgang til din personlige profil.
 

Offentliggjøring av din informasjon
Regionale selskaper i VINK-gruppen kan dele dine personopplysninger i markedsførings øyemed.

Vi kan offentliggjøre dine personopplysninger til tredjeparter for å fremme våre legitime interesser:

 • I det tilfelle vi selger eller kjøper selskaper eller aksjer, der vi er pålagt å offentliggjøre dine personopplysninger til den vordende selger eller kjøper av slike firma eller eiendeler,
 • Dersom VINK eller en vesentlig del av alle firmaets eiendeler kjøpes opp av en tredjepart, vil personopplysninger om kundene, leverandørene og deres ansatte i dette tilfellet være en av de overførbare eiendelene.
 • Dersom vi er pålagt å offentliggjøre eller dele dine personopplysninger for å kunne samsvare med lovpålagte krav, eller for å overholde eller gjennomføre våre brukervilkår eller andre avtaler; dersom vi må verne om vår, vår gruppes, våre kunders eller andres sikkerhetrettigheter og eiendeler.  
 • Når vi må fremme VINK`s og firmaets tilknyttede selskapers legitime interesser ved å utveksle informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å verne mot svindel og reduksjon av kredittrisiko.

I alle de ovennevnte tilfellene vil vi informere deg om at dine personopplysninger er delt med en tredjepart.

Dine rettigheter
Iht. EU - forskriften GDPR har du følgende rettigheter:

 1. Du skal motta detaljert informasjon om hva slags personopplysninger som samles inn, prosesseres og lagres.
 2. Du kan rette opp feil personopplysninger som er samlet og lagret av VINK.
 3. På grunnlag av rettigheter og juridiske forpliktelser som VINK har, kan du helt eller delvis slette dine personopplysninger av følgende årsaker:
  • VINK har ikke lenger behov for personopplysninger ift. formålet de ble samlet inn for.
  • Du ønsker å tilbakekalle samtykket du ga for at personopplysninger skulle kunne behandles.
  •  Dersom databehandlingen er basert på ytterligere legitime interesser VINK har, kan du protestere mot slik behandling. Protesten vil bli veiet opp mot VINK`s rettigheter og juridiske forpliktelser ved ytterligere behandling av personopplysninger.
  • Databehandlingen er i strid med loven.
 4. Begrenset databehandling av personopplysninger av følgende årsaker:
  • Unøyaktigheter i personopplysningene.
  • Databehandlingen er i strid med loven.
  • VINK har ikke lenger behov for personopplysninger ift. formålet de ble samlet inn for.
  • Dersom databehandlingen er basert på ytterligere legitime interesser VINK har, kan du protestere mot slik behandling. Protesten vil bli veiet opp mot VINK`s rettigheter og juridiske forpliktelser ved ytterligere behandling av personopplysninger.
 5. Dersom databehandlingen er basert på ytterligere legitime interesser VINK har, kan du kreve at databehandlingen stanses. Protesten vil bli veiet opp mot VINK`s rettigheter og juridiske forpliktelser ved ytterligere behandling av personopplysninger.
 6. I de tilfeller der behandling av personopplysninger baserer seg på ytterligere juridiske interesser VINK måtte ha til å laste ned slike opplysninger i et digitalt format.
 7. Når behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke til å kunne trekke tilbake sistnevnte. 

Du kan utøve din rett til å forhindre slik behandling ved å krysse av de relevante boksene på online-skjemaene vi benytter oss av til å samle inn dine personopplysninger.  Du kan også utøve denne rettigheten når som helst ved å kontakte oss på info@vink.no       
                                                                                   

Der vi har delt dine personopplysninger i samsvar med forholdsreglene i denne Personvernerklæringen, skal vi foreta rimelige tiltak for å informere alle parter som vi har delt opplysningene med, om at opplysningene vil bli slettet.

Våre nettsider kan iblant inneholde lenker til og fra nettsider som tilhører våre partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper.  Hvis du følger en link til en av disse nettsidene, vennligst merk at disse nettsidene har sine egne personvernerklæringer og at vi godtar ikke ansvar eller forpliktelser for disse erklæringene.  Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn noen personopplysninger til disse nettsidene.

GDPR gir deg retten til å få tilgang til opplysninger om deg.  Din rett til tilgang kan utøves i samsvar med Loven. Enhver forespørsel om tilgang, vil bli behandlet vederlagsfritt.

Endringer i våre retningslinjer for personvern
Enhver endring vi gjør i våre retningslinjer for personvern i fremtiden vil bli varslet til deg.
 

Spørsmål og klager
Dersom du har noen spørsmål angående dine personopplysninger, vennligst kontakt våre operasjonelle team på e-postadresse info@vink.no

Klager vedrørende enhver aktivitet i VINK-gruppen kan også sendes til en av de følgende nasjonale datasikkerhetsmyndigheter: 

 

Fornavn

Adresse

Nettside

epostadresse

Telefon

Østerrike

Osterreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien

 http://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx

dsb@dsb.gv.at

+43 1 531 15 / 202525

Belgia

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Rue de la Presse 35, 1000 Brussel

https://www.privacycommission.be/

commission(at)privacycommission.be

+32 2 274 48 78

Den tsjekkiske republikk

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/en/

https://www.uoou.cz/en/

+ 420 234 665 111

Danmark

Datatilsynet

Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K

https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Finland

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINKI

http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Frankrike

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/en/home

 

+33 1 53 73 22 22

Tyskland

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30 - 53117 Bonn

https://www.bfdi.bund.de

poststelle@bfdi.bund.de

+49 228 997799 0

Ungarn

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

https://www.naih.hu/general-information.html

privacy@naih.hu

+36 1 391 1400

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 +31 70 888 85 00

Norge

Datatilsynet

Tollbugata 3, 0152 Oslo

https://www.datatilsynet.no/

veiledning@datatilsynet.no

+47 22 39 69 00     

Slovakia

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

http://dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdb.gov.sk

+421 7 59379 378

Spania

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

 

+34 901 100 099 - +34 912 663 517

Sverige

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

http://www.datainspektionen.se/

datainspektionen@datainspektionen.se

+46 8 657 61 00

Sveits

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Federal Palace West Wing, 3003 Bern

https://www.bk.admin.ch/

info@bk.admin.ch

 +41 58 462 21 11

Storbritannia

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/

 

+44 1625 545745

EU

European Data Protection Supervisor

Rue Montoyer 30, Brussels

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact

edps@edps.europa.eu

+32 2 283 19 00