Code of Conduct

VINK Norway AS mål er å skape verdi for våre kunder, leverandører og medarbeidere. Det er viktig for oss at våre plastløsninger produseres og håndteres med hensyn til mennesker og miljø. Vi ønsker derfor å integrere sosiale, samfunnsmessige og miljømesseige hensyn i være aktiviteter.

Miljø og klimamessig handler vi i overensstemmelse med miljølovgivningen og miljøregulativer. Vi holder oss oppdatert på norsk og internasjonal lovgivning i forhold til de stoffer som benyttes i produktene vi selger.

Vårt plast og metallavfall sorteres, noe som øker gjenvinningsgraden. Vi arbeider fortløpende med å forbedre sortering og avfallshåndtering. VINK Norway AS er miljøfyrtårn sertifisert siden 2011.

Vi er en del av en lengre forsyningskjede og arbeider tett med våre leverandører. Vi holder oss oppdatert og deler vår kunnskap om marked og produkter. I forhold til våre medarbeidere, anerkjenner VINK Norway å ha ett stort ansvar for deres trivsel og utvikling. Vi ønsker å tilby ett godt arbeidsmiljø. Vi samarbeider med Bedriftshelsetjenesten og gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser.

Vi tror på viktigheten av å ha en romslig arbeidsplass som sikrer våre medarbeidere en god balanse mellom arbeid og fritid. 

Last ned vår code of conduct her