Åpenhetsloven

Hvert år ber VINK Norway AS våre underleverandører om å bekrefte at åpenhetsloven følges. 

Åpenhetsloven