Vann og plast passer ofte godt sammen!

Plast vil ofte være den beste løsningen både teknisk, prismessig og miljømessig når man trenger et produkt til bruk i fuktige eller korrosive miljøer.

Vink leverer plast i ulike kvaliteter til bruk sammen med vann. Plast-typen Polyetylen (PE) er et godt eksempel innen tankbygging. Her kan hele tanken bygges i PE eller man kan feste en tynn 4mm plate på innsiden av en tank i betong eller stål. Fordelene med PE er at den er, glatt og svært lett å rengjøre. Plast korroderer ikke og har generelt god kjemisk resistens. Dette er viktig både innen havbruksnæringen, samt Vann og Avløps industrien. Det er også mange bruksområder innen kjemisk industri. Vink tilbyr også våre største kunder å samle inn PE-rester slik at disse kan gjenvinnes på en forsvarlig måte.

Andre eksempler på plast i kontakt med vann er hus til undervannskameraer, oksygen-innløsere til oppdrettsanlegg, gangbaner rundt mærder eller på brygger og trappeløsninger.

Vink har medarbeidere med høy kompetanse innen plast og hjelper kunder med både å velge rett plast-type, utforming og fremstillingsmåte. Vink kan levere produktet ferdig bearbeidet etter avtale med kunde.

Kontakt en våre kompetente medarbeidere hvis du tror plast kan være en god løsning til et konkret prosjekt.

Informasjon om vann & plast

PE Tankmoduler