VINK tar miljø på alvor!

Som bransjens ledende leverandør har VINK Norway AS fokus på miljø. Det finnes flere måter å vise sitt miljøengasjement på, og VINK har bl.a. valgt å være en Miljøfyrtårnbedrift. På den måten stiller vi krav til oss selv samtidig som både ansatte, kunder og samarbeidspartnere involveres og engasjeres. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. VINK ble første gang sertifisert i mai 2014 og har i årene 2017, 2020 og 2023 blitt re-sertifisert for 3 nye år av gangen.