RoHs - 2

Achilles er en ledende global leverandør av integrerte løsninger for leverandørsystemer og leverandørkjeden. Målet er å redusere risikoen, kostnadene og tidsbruken betydelig i forbindelse med anskaffelser, med fleksible løsninger for leverandørkvalifisering og administrasjon. 
Vurderings- og kvalifiseringsmodellen er et sentralt element, og det gjennomføres mange hundre lokale revisjoner årlig for å sikre at leverandørene har gode systemer og høy repeterende kvalitet på varer og tjenester. 
Modellen til Achilles utvikler også gode bransjestandarder på verdensbasis ved at de danner nettverk av innkjøpere og leverandører i mange forskjellige bransjer. I tillegg til vår ISO 9001 godkjenning er også VINK Norway AS Achilles Technology & Manufacturing godkjent leverandør til Byggbransjen via Startbank og gjennom en ren Achilles godkjenning.”