Organisasjonsendring i Vink Norway AS avd. Oslo, fra og med 01.01.2020.


Niclas Kvanvig overtar som ny Profit Center Manager (PCM) for Vink Norway AS avd. Oslo fra 1. januar 2020. Han tar over rollen fra Reidar Nesje som fra samme dato går over i en ny rolle i selskapet. Niclas er 28 år og har vært i Vink siden 2016. Han har hatt rollen som salgssjef for Industriavdelingen med gode resultater.


«Med sin bakgrunn med fagbrev som industrirørlegger og utdannelse med Bachelor innen bygg, samt Master i Offshoreteknologi har Niclas et godt grunnlag for de oppgavene som venter», sier Reidar Nesje.

I den tiden Niclas har vært i Vink har han raskt opparbeidet seg en stor kompetanse innen plast, noe som både kunder og kolleger har kunnet dra stor nytte av.

Etter 4 år som PCM går Reidar Nesje inn i en ny rolle som Business Development Manager (BDM). I denne rollen vil Reidar være ansvarlig for større prosjekter og kunder der vekstmulighetene er store.

«En annen viktig oppgave for Reidar vil være å utvikle forretningsområdet rundt resirkulering av plast og sirkulær økonomi», sier Reijo Asikainen, CEO for Vink Norden. Reidar har i løpet sine 4 år i Vink opparbeidet seg en solid kunnskap om markedet, kundene og produktene. I tillegg er han siv. ing. innen termisk energi og bør med dette kunne bidra til en videre vekst for Vink i Norge.

Vink har de siste 4 årene hatt en flott vekst i Norge, både på omsetning og resultat. Med de nye rollene til Niclas og Reidar kombinert med de mange dyktige plastekspertene i Vink ligger alt til rette for en videre vekst på en bærekraftig måte.

VINK er Europas største leverandør av plast halvfabrikata, i hovedsak bestående av plater, bolt og folie. I tillegg tilbyr vi ulike former for bearbeidede produkter i plast til ulike segmenter innen industri, bygg og skilt & reklame. Våre ansatte og våre leverandører har høy kompetanse om ulike plastmaterialer og hvordan disse best kan benyttes. Denne kompetansen deler vi med våre kunder slik at vi sammen finner frem til riktig materiale og gode løsninger. I 1977 ble VINK etablert i Norge og vi er nå Norges ledende leverandør av industriell/teknisk plast. Med store lager i Norge, Sverige, Danmark, samt andre steder i Europa, kan vi levere det meste av plast halvfabrikata på kort tid til våre kunder. Vink Norway AS omsatte for 160 mill. i 2018 med 28 ansatte i Oslo og 7 ansatte i Rogaland. VINK hadde en fin vekst i 2019 og har stor tro på videre vekst i 2020.

Bilde kan fritt benyttes. Foto: VINK Norway AS/Camilla Bergan

Spørsmål rettes til: 

Reidar Nesje – ren@vink.no / Mobil: +47 908 94 180
Niclas Kvanvig – nik@vink.no / Mobil +47 906 55 571 

Reidar  Nesje
Eller ta direkte kontakt med Reidar Nesje Business Development Manager Oslo, Industri
Niclas  Kvanvig
Eller ta direkte kontakt med Niclas Kvanvig Profit Center Manager Oslo / Salgssjef Industri, Industri