PRESSEMELDINGER FRA VINK NORWAY AS


VINK Norway AS er leverandør av plast halvfabrikata. VINK ble etablert i Nederland i 1954. I 1977 ble VINK etablert i Norge. VINK har hovedkontor i Oslo, og i januar 2011 ble egen avdeling i Rogaland opprettet. VINK Norway AS er et av de 11 VINK-selskapene, som er Europas ledende leverandør av plast halvfabrikata. VINK Holding Ltd eier VINK-selskapene samt Amari Plastic PLC i England og Skottland. Alle disse selskapene er i ”The Plastic Family” hvor det også er selskaper i USA,

Canada, Australia og New Zealand og det er i dag 160 operative enheter i verden som arbeider med salg av plast halvfabrikata og bearbeidede deler i plast.

VINK-selskapene har over 30.000 lagerførte artikler i plast halvfabrikata, rør og rørdeler.

Dette er Europas bredeste sortiment av bolter, emnerør, plater, folier, profiler og plastrørsystemer!
VINK kan være med fra ide til ferdig produkt. VINK viser vei..i plastens verden!

Rita Charlotte tar over som Profit center manager i VINK Rogaland


Etter å ha stått ved roret siden start av Vink avdeling Rogaland 2011, vil John Gunnar trappe ned sitt lederansvar. Fra 1. januar 2019 overtok Rita Charlotte Thu som Profit Senter leder hos Vink Rogaland.
 
John Gunnar har stått stødig som Profit Senter leder hos Vink avdeling Rogaland siden start, og alle ansatte hos Vink er stolte av den jobben som er blitt gjort av både leder og ansatte for å få den bedriften vi har i dag på Bryne. Nå har John Gunnar (født 1956) funnet tida inne for å overlate det øverste lederansvaret til nye koster.

Rita Charlotte Thu (født 1972) har foruten å følge virksomheten fra nærmest første dag, sin utdanning innen handel, økonomi, transport og ledelse.  
John Gunnar vil fortsette i selskapet som leder på skilt og reklame, og han vil bruke tiden enda mer på kunder og litt mindre på kontorarbeid årene fremover.
 
Vi ser frem til en ny spennende periode hos Vink Norway avd.Rogaland.
 
 
 
Reidar  Nesje
Eller ta direkte kontakt med Reidar Nesje Profit center manager Oslo, Administration
Rita Charlotte  Thu
Eller ta direkte kontakt med Rita Charlotte Thu Profit center manager Rogaland, Avd. Rogaland