KORONA virus, covid-19

Norsk Næringsliv er unektelig inne i en svært vanskelig periode. Vi skal forsøke å holde hjulene i gang, og samtidig beskytte og ta vare på våre medarbeidere og  medmennesker.

Det er en vanskelig balansegang, men hos VINK Norway har vi innført tiltak som sikrer at vi følger regjeringens direktiver og anbefalinger, og samtidig sikrer fortsatt drift hos oss, og dermed også hos våre kunder.
 

Vi har mye varer på lager i Oslo og Rogaland samt hos våre søsterselskap i Danmark og Sverige. Vi henter fortsatt varer direkte fra de fleste av våre leverandører.  Vi har derfor gode forutsetninger for å kunne levere varer, selv i denne vanskelige situasjonen.
 

Vi følger kontinuerlig med på informasjon fra helsemyndighetene, og vi innfører de tiltak som reduserer smitte og spredning i henhold til råd og anvisninger fra Folkehelseinstituttet.  Handlingsplaner utarbeides løpende basert på den informasjonen vi har tilgjengelig.

 

Vi har gjennomført følgende tiltak:
 

  • Hjemmekontor vil bli benyttet av alle  som har mulighet for dette. Det besøkes kun kunder når besøket har stor viktighet for den daglige drift, og når alle sikkerhetsregler i forhold avstand, ingen fysisk kontakt, og generelle hygieneanbefalinger overholdes.  Vi gjennomfører telefonmøter og teamsmøter, og forsøker til enhver tid å sikre våre kunder god service. Vi vil fortsette å ha stort fokus på våre medarbeideres helsemessige sikkerhet.

  • Vi har økt fokus rundt hygiene og desinfisering.

  • Overflater og områder som benyttes av flere personer rengjøres ofte, og Antibakteriell væske  er tilgjengelig

  • Hansker benyttes av ansatte på lager og i produksjon

  •  Transportører som leverer og henter varer , får instrukser ved ankomst

  • Vi har innført  skiftsystem på lageret. De to skiftene har ingen fysisk kontakt for å minimere sjansen for smitte dem imellom. 

  • Ved mistanke om smitte, skal den ansatte ikke stille på arbeid og ta kontakt med sin nærmeste leder.

Vi holder hjulene i gang, samtidig som vi tar ansvar i denne vanskelige tiden.  

Ta godt vare på hverandre.

Niclas Kvanvig / Rita Charlotte Thu
Profit center managers VINK Norway Oslo og Rogaland