onsdag 16. mars 2022

Utvikling på råvarepriser, fraktkostnader og leveringstid    

Vi har vært gjennom en turbulent periode med råvaremangel, økte priser og lange leveringstider. På begynnelsen av året var det tegn til bedring på flere områder, men krigen i Ukraina har ført til ny usikkerhet og turbulens. Det forventes økte priser på olje og gass, samt økende priser på logistikk og transport. Europas største produsenter av plast har varslet Vink om at vi kan forvente økning av våre kostpriser i tiden fremover.             

Les mer her