Gå til nyheter 6. mars 2019Camilla Bergan

En av VINKs største leverandører, Quandrant EPP, tar fra 1.april 2019 navnet til sitt moderselskap, og vil fra da hete Mitsubishi Chemical Advanced Materials.
Kjente merkeprodukter i vårt leveranseprogram som som Ketron®, Ertacetal®, TIVAR®, Ertalyte®, Ertalon® etc forblir uendret, og vil fortsatt tilbys gjennom de samme kanaler. 

Både Michael Koch, Global CEO i Mitsubishi og Stefan Willing, President og daglig leder Quadrant EPP er begeistret for endringen. Den styrker to selskaper og øker potensialet og muligheter for utvidelse av produktporteføljen.

VINK sine kunder vil fortsatt få de samme materialene og kunnskap tilgjengelig som tidligere.