VINK tar miljø på alvor!

Som bransjens ledende leverandør har VINK Norway valgt å ha fokus på miljø. Det finnes flere måter å vise sitt miljøengasjement på, vi har valgt å bli en Miljøfyrtårnbedrift. På den måten engasjerer vi både ansatte, kunder, samarbeidspartnere og det er selvsagt bra for miljøet. 
VINK skal redusere avfallet ved å sortere dette i forskjelling fraksjoner til gjenbruke/resirkulering og målet er ikke mindre enn 100 % av alt avfall. Dette vil være med å bidra til å bedre miljøet, noe som er meningsfylt og verdifullt for fremtiden.

Lagersjef i VINK Norway AS Tor Pedersen kan fortelle at vi har mange forskjellige typer containere på lageret hvor avfall skal sorteres. Blant annet skal kapp fra plast leveres til gjenvinning og i første omgang snakker vi om forskjellige typer ren plast: PC klar, PMMA XT, PMMA Støpt og PE.

Vi jobber mårettet og systematisk med miljøtiltak, ikke bare med avfall, men også innenfor innkjøp, transport og HMS/Arbeidsmiljø.

Vi håper at arbeidet vårt vil ha positiv innvirkning til å ta miljøansvar for kunder og leverandører.

”VINK tar miljø på alvor”, sier Pedersen.

1.juni 2011 mottok hovedkontoret i Oslo, VINK Norway AS sitt Miljøfyrtårn sertifikat under Miljøfyrtårndagene i Samfunnsalen på Oslo Kongresssenter. Det var byråd Jøran Kallmyr i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som delte ut sertifikatene.
Som det står på Miljøfyrtårn sine hjemmesider: “Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.” Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
I mai 2014, 2017 og 2020 ble VINK resertifisert for 3 nye år av gangen.

VINK ønsker også å ta miljøansvar også når det gjelder emballasje. VINK Norway AS har derfor tegnet medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Vår virksomhet utøves i overensstemmelse med miljølovgivningen og miljøregulativer, og vi betrakter disse som minimumskrav til virksomheten.

  • Vi er oppdateret på utviklingen i norsk og international lovgivning i relasjon til de stoffer, der anvendes i våre plasthalvfabrikata produkter
  • Vår plast halvfabrikata kan gjenvinnes eller brennes
  • Råvarerne i vår plasthalvfabrikata lever opp til kravene i RoHS, REACH samt anbefalinger og forbud fra European Chemicals Agency (ECHA).
  • Hvis kunden ønsker det, tar vi restmaterialer retur i henhold til avtale.
  • Vi sorterer vårt plastavfall i forsjkellige typer, noe som øker gjenbruksgraden

 *Plast halvfabrikata er plater, bolter, emnerør og folier som typisk er ekstruderet eller støpt. Plasthalvfabrikata brukes enten i de produserte dimensjoner eller kuttet i ønskede dimesjoner som våre kunder bruker i utallige produkter innen industri, bygg  og skilt og reklame.