Miljø og Resirkulering

Fyrtårn

Som bransjens ledende leverandør har VINK Norway AS fokus på miljø. Det finnes flere måter å vise sitt miljøengasjement på, og VINK har bl.a. valgt å være en Miljøfyrtårnbedrift. På den måten stiller vi krav til oss selv samtidig som både ansatte, kunder og samarbeidspartnere involveres og engasjeres. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. VINK ble første gang sertifisert i mai 2014 og har i årene 2017, 2020 og 2023 blitt re-sertifisert for 3 nye år av gangen.

Resirkulering

Vink har også fokus på resirkulering av plast. 
Vi kan tilby løsninger for oppsamling og resirkulering av dine plastrester. 

 

Vink tilbyr materialer laget av resirkulert plast.