PUR

Polyuretan (Elastopal®)

PUR  kjennetegnes av meget høy slitestyrke, stor strekkstyrke og gode dempningsegenskaper. De mekaniske egenskapene til PUR kan best sammenliknes med gummimaterialer, men PUR har normalt mye lengre levetid ved bruk i for eksempel skraper, brøyteskjær og fendere.

PUR er en materialtype som kan skreddersys til mange forskjellige bruksområder ved ulike fremstillingsmetoder, oppskumming og justering av hardhet. Man har i tillegg mulighet for produksjon av kompliserte og store komponenter i mindre antall via enkle støpeprosesser.

Ved fremstilling av komponenter kan man kan støpe inn forsterkninger  i ulike materialer der det måtte være ønskelig (for eksempel ved boltefester)  eller belegge med PUR på de fleste typer overflater.

Black PEHD sheet Black PEHD sheet

Egenskaper

 • Stor strekkstyrke kombinert med stor bruddforlengelse
 • Meget fleksibelt materiale selv ved lave temperaturer
 • Høy slitestyrke
 • Gode dempingsegenskaper både overfor vibrasjoner og støt
 • Bestandig overfor olje, fett og bensin
 • Høy ozon og UV resistens

Vær oppmerksom på at PUR angripes av varmt vann og damp og konsentrerte syrer, base og aromatiske løsningsmidler. Materialet har i tillegg høy friksjon og stor temperaturutvidelse. Det egner seg heller ikke til presisjonsdeler.

Bruksområder

 • Sliteskjær til snøploger
 • Transportbånd
 • Pumper
 • Transportskruer
 • Avskrapere
 • Fender og fenderlister for kaianlegg
 • Slitedeler og slitebelegg
 • Dempeklosser

Standard leveringsprogram for PUR:

Fra lager leveres PUR i plater og bolt, men hovedaklig er PUR et materiale som oftes brukes direkte til fredigprodukter.

Forespør for andre dimensjoner. Se dokument «Prisliste PUR» øverst på siden for normalt lagerførte dimensjoner og kvaliteter.

Nedlastbart innhold

Dokumentasjon PUR