Brosjyrer Om Teknisk Plast

Plastguiden® er inngangsnøkkelen til Nordens største lager av plasthalvfabrikata og har i mange år fungert som et vesentlig verktøy i både materialutvelgelsesfasen som i disponeringsfasen. Du får grundig materialbeskrivelse av våre produkter samt en oversikt over vårt leveringsprogram. Beskrivelsen inneholder anvendelsesområder, karakteristika, egenskaper samt muligheter for bearbeidning og forarbeidning.

Teknisk plast erstatter i langt større grad enn tidligere metallkomponenter og benyttes i et utvalg kritiske applikasjoner innenfor industrien. Teknisk plast har vist seg å kunne motstå et ekstremt press, temperaturspenn og aggressivt miljø.

Vink gruppen markedsfører Europas bredeste program av plasthalvfabrikata. Den kunnskapen vi har om plast skal vi dele med kundene våre. Derfor ar vi utarbeidet omfattende teknisk dokumentasjonsmateriale. Vi forsøker løpende å inspirere til plastanvendelse.

Plastguiden gir et fantastisk godt innblikk i de enkelte materialer, egenskaper og anvendelse. Vi ønsker god lesning.

Dokumentasjon